KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30 (85-064 Bydgoszcz). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@ukw.edu.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Dane mogą być udostępniane współorganizatorom Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Dane przetwarzane (przechowywane) będą do czasu odwołania zgody. Zgodę na przetwarzanie możesz odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres festiwal@festiwalnauki.bydgoszcz.pl. Informujemy jednocześnie, że osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poprzez odwołanie zgody. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi założenie konta i realizację zadań związanych z Bydgoskim Festiwalem Nauki.

ZGODA OSOBY ZAKŁADAJĄCEJ KONTO

Oświadczam, że podaję dobrowolnie moje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dla celów realizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki oraz zgodę na ewentualne przekazanie danych pozostałym współorganizatorom Bydgoskiego Festiwalu Nauki.